2 %

Ďakujeme Vám za podporu nášho divadla darovaním 2% z dane.

Tlačivo na stiahnutie:  Vyhlásenie

Postup:

– do 15. februára požiadaj zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vyhotovenie
Potvrdenia o zaplatení dane;

– do 31. marca podaj Daňové priznanie, ak si daňovník (FO), ktorý podáva daňové priznanie, resp.
právnická osoba;

– ak fyzická, alebo právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie
daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

– stiahni si a vyplň tlačivo Vyhlásenie z našej stránky o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2, resp.3 % zaplatenej dane,

– do 30. apríla doruč Potvrdenie spolu s Vyhlásením na svoj daňový úrad, alebo včas priamo nám