Povedz mi o umení

POVEDZ mi o UMENÍ  – Divadlo a tanec

Interaktívna talkshow pre deti a mládež od 12 rokov. Jej cieľom je motivovať deti a zvýšiť ich záujem o živé umenie (divadlo a vzdelávanie sa v umeleckom prejave), ktoré pomáha rozvíjať duševnú stránku osobnosti a citlivosti voči sebe a svojmu okoliu kreatívnym spôsobom.

 Zaujímavé témy nielen o zákulisí divadelnej a tanečnej scény.

Úvod:

– Predstavenie umelcov ich pôsobenie v umení a umeleckých telesách

– Krátka diskusia ak by sa chceli deti spýtať na konkrétne veci ohľadom umelcov

Hlavná téma:

Umenie a vplyv na život ľudí, čo si deti myslia, čo umenie dokáže s ich pocitmi a nasmerovaním v činnosti, či životných rozhodnutiach urobiť.

  • Výrazové prostriedky v divadle a tanci. Ako ovplyvní pocit celé telo a konanie + praktické ukážky aj s deťmi.
  • Historické okienko : divadlo v čase, komédie, drámy, bábkové divadlo, čierne divadlo, tieňohra, nové divadlo, muzikál a divadlo pohybu a tanca.
  • Sú umelecké školy, krúžky alebo kurzy umenia dôležité? Na zamyslenie.
  • Literatúra sa dá hrať alebo vyjadriť v tanci?
  • Štýly tanca a rozdiely: balet, jazzdance, párové tance, sólo, … K čomu máte bližšie?
  • Je dôležité mať školu, aby som bol profesionálnym hercom, alebo tanečníkom?