Veštica

Multižánrová divadelno – fantazijná svetelná show určená predovšetkým pre dospelého diváka. Veštica, ktorá otvára iné dimenzie ľudských životov pretínajúcich sa v rôznych časových pásmach a osudoch, pri ktorých sa ľudská duša vyvíja a dozrieva, strhne každého diváka do emotívne pôsobivého sveta ilúzie, lásky, nenávisti a vykúpenia.

– Scenár a réžia: Kristína Gyepešová
– Kostýmy a scénografia: Oľga Banincová, Kristína Gyepešová
– Herci: Kristína Gyepešová, Juraj Budzovský/ Jakub Petrík, Oľga Banincová
– Cieľová skupina: dospelé publikum
– Dĺžka trvania: 20 minút