Plačlivô

Tragický príbeh rodiny pastiera žijúcej v roháčskych horách, ktorý svojou emotívnosťou ukazuje život našich predkov, úzke spojenie života človeka s prírodou, krásu slovenských tradícií, ktorých odkaz nachádzame aj v dnešnej modernej dobe. Predstavenie stavia do silnej konfrontácie vzťahy medzi partnermi vtedy a dnes. Predstavenie je voľnou adaptáciou na slovenské báje viažuce sa na Roháče. Súčasťou predstavenia je svetelná show.

Divadelné predstavenie je zároveň aj vynikajúcou edukačnou pomôckou pre literatúru a pochopenie vzniku slovenských bájí.

– Scenár a réžia: Oľga Banincová
– Kostýmy: Oľga Banincová, Lucia Kavecká
– Scénografia: Oľga Banincová
– Herci: Kristína Gyepešová, Juraj Budzovský/ Jakub Petrík, Oľga Banincová
– Cieľová skupina: mládež od 14 rokov a dospelé publikum
– Dĺžka predstavenia: 35 minút