Smieško

Rozprávka pre deti od 4 – 10 rokov, ako roztopašnosť, samoľúbosť a naivita môže spôsobiť veľa problémov v živote detí a ich rodičov. Cieľom tejto bábkovej rozprávky je prebudiť a upevniť v detskom divákovi hodnoty, úctu k rodičom a schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom. Predstavenie je spracované podľa knihy C. Collodi: Smieško príbehy dreveného pajáca.

– Bábky a scénografia: Oľga Banincová
– Scenár a réžia: Oľga Banincová
– Herci: Kristína Gyepešová, Juraj Budzovský, Oľga Banincová
– Dĺžka predstavenia: 45 minút
– Cieľová skupina: deti 4-10 rokov, rodičia s deťmi